Kệ rút

1.XXX.XXX

Kệ rút kích thước 2m2X50X40. Chất liêu MDF phủ bóng Melamin