Giương 1m8 x2m chất liệu mdf

2.800.000

Giương 1m8 x2m chất liệu mdf